کمترین: 
12891.9
بیشترین: 
12891.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12891.9
زمان: 
4/4 09:20
قیمت بات تایلند امروز 4 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 تیر 1397 , 12891.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":12891.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399