کمترین: 
1059.6
بیشترین: 
1059.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059.6
زمان: 
4/4 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1059.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":1059.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399