کمترین: 
3120.7
بیشترین: 
3120.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3120.7
زمان: 
4/4 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 تیر 1397 , 3120.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":3120.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399