کمترین: 
357.3
بیشترین: 
357.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
357.3
زمان: 
4/4 09:20
قیمت دینار عراق امروز 4 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 تیر 1397 , 357.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":357.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399