کمترین: 
1168.1
بیشترین: 
1168.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1168.1
زمان: 
4/4 09:20
قیمت ریال قطر امروز 4 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 تیر 1397 , 1168.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":1168.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399