کمترین: 
1133.9
بیشترین: 
1133.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1133.9
زمان: 
4/4 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 4 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 تیر 1397 , 1133.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":1133.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399