کمترین: 
524.3
بیشترین: 
524.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
524.3
زمان: 
4/4 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 4 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 تیر 1397 , 524.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":524.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399