کمترین: 
59.2
بیشترین: 
59.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.2
زمان: 
4/4 09:20
قیمت افغانی امروز 4 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 59.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":59.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399