کمترین: 
3881.8
بیشترین: 
3881.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3881.8
زمان: 
4/4 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 4 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 تیر 1397 , 3881.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":3881.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399