کمترین: 
917.3
بیشترین: 
917.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
917.3
زمان: 
4/4 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 4 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 917.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":917.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399