کمترین: 
5637.1
بیشترین: 
5637.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5637.1
زمان: 
4/4 09:20
قیمت پوند امروز 4 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 4 تیر 1397 , 5637.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":5637.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399