کمترین: 
4954.4
بیشترین: 
4954.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4954.4
زمان: 
4/4 09:20
قیمت یورو امروز 4 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 تیر 1397 , 4954.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":4954.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399