کمترین: 
4252
بیشترین: 
4252
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4252
زمان: 
4/4 09:20
قیمت دلار امروز 4 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 4 تیر 1397 , 4252 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":4252}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399