کمترین: 
637.38
بیشترین: 
648.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
641.63
زمان: 
4/4 23:00
قیمت گازوئیل امروز 4 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 تیر 1397 , 641.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 05:00","price":638.5},{"date":"1397/04/04 05:32","price":637.38},{"date":"1397/04/04 06:00","price":637.63},{"date":"1397/04/04 06:32","price":638.88},{"date":"1397/04/04 07:00","price":640.75},{"date":"1397/04/04 07:32","price":640.25},{"date":"1397/04/04 08:00","price":640.38},{"date":"1397/04/04 08:32","price":641.25},{"date":"1397/04/04 09:00","price":641},{"date":"1397/04/04 09:32","price":641.75},{"date":"1397/04/04 10:00","price":641.63},{"date":"1397/04/04 10:32","price":641.5},{"date":"1397/04/04 11:00","price":641.38},{"date":"1397/04/04 11:32","price":642},{"date":"1397/04/04 12:00","price":641.63},{"date":"1397/04/04 12:32","price":645.75},{"date":"1397/04/04 13:00","price":648.38},{"date":"1397/04/04 13:32","price":646.88},{"date":"1397/04/04 14:00","price":646.38},{"date":"1397/04/04 14:32","price":645.13},{"date":"1397/04/04 15:00","price":643.38},{"date":"1397/04/04 15:32","price":642.38},{"date":"1397/04/04 16:00","price":644.25},{"date":"1397/04/04 16:32","price":644.63},{"date":"1397/04/04 17:08","price":645.88},{"date":"1397/04/04 17:32","price":644.38},{"date":"1397/04/04 18:32","price":641.88},{"date":"1397/04/04 19:32","price":640.5},{"date":"1397/04/04 20:32","price":642.38},{"date":"1397/04/04 22:00","price":642.13},{"date":"1397/04/04 23:00","price":641.63}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399