کمترین: 
1267.12
بیشترین: 
1271.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1269.43
زمان: 
4/4 16:00
قیمت اونس طلا امروز 4 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 4 تیر 1397 , 1269.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 04:00","price":1271.14},{"date":"1397/04/04 07:00","price":1270.80},{"date":"1397/04/04 07:30","price":1270.72},{"date":"1397/04/04 10:00","price":1267.24},{"date":"1397/04/04 13:00","price":1267.12},{"date":"1397/04/04 13:30","price":1270.08},{"date":"1397/04/04 16:00","price":1269.43}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399