کمترین: 
458.55
بیشترین: 
471.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
467.92
زمان: 
4/4 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 تیر 1397 , 467.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 01:00","price":465.2},{"date":"1397/04/04 01:30","price":466.67},{"date":"1397/04/04 04:00","price":462},{"date":"1397/04/04 04:30","price":464.13},{"date":"1397/04/04 07:00","price":459.28},{"date":"1397/04/04 10:00","price":458.61},{"date":"1397/04/04 13:00","price":459.95},{"date":"1397/04/04 13:30","price":458.55},{"date":"1397/04/04 16:00","price":471},{"date":"1397/04/04 19:00","price":461.03},{"date":"1397/04/04 22:00","price":471.59},{"date":"1397/04/04 22:30","price":467.92}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399