کمترین: 
6124.9
بیشترین: 
6287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6287
زمان: 
4/4 23:00
قیمت بیت کوین امروز 4 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 تیر 1397 , 6287 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 01:00","price":6173.4},{"date":"1397/04/04 04:00","price":6124.9},{"date":"1397/04/04 04:30","price":6148},{"date":"1397/04/04 07:00","price":6143},{"date":"1397/04/04 10:00","price":6134.4},{"date":"1397/04/04 13:00","price":6154.1},{"date":"1397/04/04 13:30","price":6150},{"date":"1397/04/04 16:00","price":6214.6},{"date":"1397/04/04 19:00","price":6228.8},{"date":"1397/04/04 22:00","price":6271},{"date":"1397/04/04 23:00","price":6287}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399