کمترین: 
2.945
بیشترین: 
2.945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.945
زمان: 
4/3 14:08
قیمت گاز طبیعی امروز 3 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 2.945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 14:08","price":2.945}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399