کمترین: 
2.0539
بیشترین: 
2.0539
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0539
زمان: 
4/3 14:08
قیمت بنزین امروز 3 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 تیر 1397 , 2.0539 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 14:08","price":2.0539}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399