کمترین: 
2.1293
بیشترین: 
2.1293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1293
زمان: 
4/3 14:08
قیمت نفت کوره امروز 3 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 تیر 1397 , 2.1293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 14:08","price":2.1293}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399