کمترین: 
75.32
بیشترین: 
75.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.32
زمان: 
4/3 14:08
قیمت نفت برنت امروز 3 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 تیر 1397 , 75.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 14:08","price":75.32}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399