کمترین: 
67
بیشترین: 
73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71
زمان: 
4/3 21:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 3 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 3 تیر 1397 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 13:30","price":67},{"date":"1397/04/03 16:00","price":69},{"date":"1397/04/03 16:20","price":70},{"date":"1397/04/03 16:50","price":71},{"date":"1397/04/03 17:40","price":72},{"date":"1397/04/03 19:00","price":73},{"date":"1397/04/03 20:00","price":72},{"date":"1397/04/03 21:10","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399