کمترین: 
17
بیشترین: 
18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18
زمان: 
4/3 16:40
قیمت درام ارمنستان امروز 3 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 3 تیر 1397 , 18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 13:20","price":17},{"date":"1397/04/03 13:40","price":18},{"date":"1397/04/03 16:00","price":17},{"date":"1397/04/03 16:40","price":18}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399