کمترین: 
413500
بیشترین: 
424000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
424000
زمان: 
4/3 18:06
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 3 تیر 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 424000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 13:00","price":413500},{"date":"1397/04/03 13:18","price":416000},{"date":"1397/04/03 17:30","price":421000},{"date":"1397/04/03 18:06","price":424000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399