کمترین: 
412500
بیشترین: 
423000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423000
زمان: 
4/3 18:06
قیمت سکه گرمی امروز 3 تیر 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 423000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 13:00","price":412500},{"date":"1397/04/03 13:18","price":415000},{"date":"1397/04/03 17:30","price":420000},{"date":"1397/04/03 18:06","price":423000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399