کمترین: 
737000
بیشترین: 
787000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
787000
زمان: 
4/3 18:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 3 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 787000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 12:48","price":737000},{"date":"1397/04/03 13:00","price":744500},{"date":"1397/04/03 13:18","price":752000},{"date":"1397/04/03 13:30","price":755500},{"date":"1397/04/03 14:00","price":759000},{"date":"1397/04/03 14:30","price":763000},{"date":"1397/04/03 14:36","price":767000},{"date":"1397/04/03 15:06","price":772000},{"date":"1397/04/03 16:00","price":774500},{"date":"1397/04/03 16:06","price":777000},{"date":"1397/04/03 17:06","price":782000},{"date":"1397/04/03 18:06","price":787000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399