کمترین: 
1372000
بیشترین: 
1473000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1473000
زمان: 
4/3 18:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 3 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 1473000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 12:48","price":1372000},{"date":"1397/04/03 13:00","price":1382000},{"date":"1397/04/03 13:18","price":1392000},{"date":"1397/04/03 13:30","price":1401000},{"date":"1397/04/03 13:36","price":1399500},{"date":"1397/04/03 14:00","price":1407000},{"date":"1397/04/03 15:00","price":1412000},{"date":"1397/04/03 15:06","price":1422000},{"date":"1397/04/03 16:00","price":1424500},{"date":"1397/04/03 16:06","price":1427000},{"date":"1397/04/03 16:30","price":1428000},{"date":"1397/04/03 17:06","price":1443000},{"date":"1397/04/03 17:42","price":1448000},{"date":"1397/04/03 17:48","price":1453000},{"date":"1397/04/03 18:06","price":1463000},{"date":"1397/04/03 18:18","price":1473000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399