کمترین: 
735000
بیشترین: 
785000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
785000
زمان: 
4/3 18:06
قیمت ربع سکه امروز 3 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 3 تیر 1397 , 785000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 12:48","price":735000},{"date":"1397/04/03 13:00","price":742500},{"date":"1397/04/03 13:18","price":750000},{"date":"1397/04/03 13:30","price":753500},{"date":"1397/04/03 14:00","price":757000},{"date":"1397/04/03 14:30","price":761000},{"date":"1397/04/03 14:36","price":765000},{"date":"1397/04/03 15:06","price":770000},{"date":"1397/04/03 16:00","price":772500},{"date":"1397/04/03 16:06","price":775000},{"date":"1397/04/03 17:06","price":780000},{"date":"1397/04/03 18:06","price":785000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399