کمترین: 
1370000
بیشترین: 
1470000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1470000
زمان: 
4/3 18:18
قیمت نیم سکه امروز 3 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 تیر 1397 , 1470000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 12:48","price":1370000},{"date":"1397/04/03 13:00","price":1380000},{"date":"1397/04/03 13:18","price":1390000},{"date":"1397/04/03 13:30","price":1399000},{"date":"1397/04/03 13:36","price":1397500},{"date":"1397/04/03 14:00","price":1405000},{"date":"1397/04/03 15:00","price":1410000},{"date":"1397/04/03 15:06","price":1420000},{"date":"1397/04/03 16:00","price":1422500},{"date":"1397/04/03 16:06","price":1425000},{"date":"1397/04/03 17:06","price":1440000},{"date":"1397/04/03 17:42","price":1445000},{"date":"1397/04/03 17:48","price":1450000},{"date":"1397/04/03 18:06","price":1460000},{"date":"1397/04/03 18:18","price":1470000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399