کمترین: 
112060.7
بیشترین: 
112063.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112061.3
زمان: 
4/3 18:40
قیمت شاخص بورس امروز 3 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 تیر 1397 , 112061.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 12:40","price":112063.9},{"date":"1397/04/03 15:40","price":112060.7},{"date":"1397/04/03 18:40","price":112061.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399