کمترین: 
242
بیشترین: 
275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
265
زمان: 
4/3 21:10
قیمت بات تایلند امروز 3 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 3 تیر 1397 , 265 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 12:10","price":242},{"date":"1397/04/03 12:20","price":243},{"date":"1397/04/03 13:30","price":251},{"date":"1397/04/03 16:00","price":260},{"date":"1397/04/03 16:20","price":262},{"date":"1397/04/03 16:30","price":263},{"date":"1397/04/03 16:50","price":266},{"date":"1397/04/03 17:10","price":267},{"date":"1397/04/03 17:40","price":271},{"date":"1397/04/03 19:00","price":274},{"date":"1397/04/03 19:20","price":275},{"date":"1397/04/03 20:00","price":272},{"date":"1397/04/03 20:10","price":271},{"date":"1397/04/03 21:10","price":265}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399