کمترین: 
2608000
بیشترین: 
2755000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2755000
زمان: 
4/3 17:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 3 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 3 تیر 1397 , 2755000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 11:30","price":2608000},{"date":"1397/04/03 11:36","price":2623000},{"date":"1397/04/03 13:00","price":2663000},{"date":"1397/04/03 13:18","price":2703000},{"date":"1397/04/03 16:30","price":2705000},{"date":"1397/04/03 17:30","price":2755000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399