کمترین: 
2605000
بیشترین: 
2750000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2750000
زمان: 
4/3 17:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 3 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 3 تیر 1397 , 2750000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 11:30","price":2605000},{"date":"1397/04/03 11:36","price":2620000},{"date":"1397/04/03 13:00","price":2660000},{"date":"1397/04/03 13:18","price":2700000},{"date":"1397/04/03 17:30","price":2750000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399