کمترین: 
126
بیشترین: 
144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138
زمان: 
4/3 21:10
قیمت روبل روسیه امروز 3 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 تیر 1397 , 138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":129},{"date":"1397/04/03 11:10","price":128},{"date":"1397/04/03 12:10","price":126},{"date":"1397/04/03 12:20","price":127},{"date":"1397/04/03 13:20","price":130},{"date":"1397/04/03 13:30","price":131},{"date":"1397/04/03 16:00","price":136},{"date":"1397/04/03 16:20","price":137},{"date":"1397/04/03 16:40","price":138},{"date":"1397/04/03 16:50","price":139},{"date":"1397/04/03 17:20","price":140},{"date":"1397/04/03 17:30","price":139},{"date":"1397/04/03 17:40","price":142},{"date":"1397/04/03 18:00","price":141},{"date":"1397/04/03 18:30","price":142},{"date":"1397/04/03 19:00","price":143},{"date":"1397/04/03 19:20","price":144},{"date":"1397/04/03 20:00","price":142},{"date":"1397/04/03 21:10","price":138}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399