کمترین: 
1018
بیشترین: 
1157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1113
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 3 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 3 تیر 1397 , 1113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":1042},{"date":"1397/04/03 11:00","price":1036},{"date":"1397/04/03 11:20","price":1030},{"date":"1397/04/03 12:10","price":1018},{"date":"1397/04/03 12:20","price":1021},{"date":"1397/04/03 13:20","price":1045},{"date":"1397/04/03 13:30","price":1056},{"date":"1397/04/03 14:00","price":1070},{"date":"1397/04/03 14:10","price":1063},{"date":"1397/04/03 14:20","price":1062},{"date":"1397/04/03 14:30","price":1049},{"date":"1397/04/03 14:40","price":1064},{"date":"1397/04/03 15:00","price":1078},{"date":"1397/04/03 15:10","price":1075},{"date":"1397/04/03 15:20","price":1079},{"date":"1397/04/03 15:30","price":1081},{"date":"1397/04/03 16:00","price":1095},{"date":"1397/04/03 16:20","price":1103},{"date":"1397/04/03 16:30","price":1105},{"date":"1397/04/03 16:40","price":1111},{"date":"1397/04/03 16:50","price":1117},{"date":"1397/04/03 17:10","price":1123},{"date":"1397/04/03 17:30","price":1122},{"date":"1397/04/03 17:40","price":1141},{"date":"1397/04/03 17:50","price":1140},{"date":"1397/04/03 18:00","price":1137},{"date":"1397/04/03 18:10","price":1140},{"date":"1397/04/03 18:20","price":1138},{"date":"1397/04/03 18:30","price":1141},{"date":"1397/04/03 19:00","price":1153},{"date":"1397/04/03 19:20","price":1157},{"date":"1397/04/03 20:00","price":1139},{"date":"1397/04/03 21:10","price":1113}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399