کمترین: 
5878
بیشترین: 
6685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6430
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 تیر 1397 , 6430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":6017},{"date":"1397/04/03 11:00","price":5985},{"date":"1397/04/03 11:20","price":5952},{"date":"1397/04/03 12:10","price":5878},{"date":"1397/04/03 12:20","price":5899},{"date":"1397/04/03 13:20","price":6035},{"date":"1397/04/03 13:30","price":6100},{"date":"1397/04/03 13:40","price":6098},{"date":"1397/04/03 16:00","price":6328},{"date":"1397/04/03 16:20","price":6368},{"date":"1397/04/03 16:30","price":6385},{"date":"1397/04/03 16:40","price":6418},{"date":"1397/04/03 16:50","price":6452},{"date":"1397/04/03 17:10","price":6474},{"date":"1397/04/03 17:20","price":6485},{"date":"1397/04/03 17:30","price":6480},{"date":"1397/04/03 17:40","price":6607},{"date":"1397/04/03 17:50","price":6585},{"date":"1397/04/03 18:00","price":6569},{"date":"1397/04/03 18:10","price":6585},{"date":"1397/04/03 18:20","price":6574},{"date":"1397/04/03 18:30","price":6591},{"date":"1397/04/03 19:00","price":6662},{"date":"1397/04/03 19:20","price":6685},{"date":"1397/04/03 20:00","price":6582},{"date":"1397/04/03 21:10","price":6430}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399