کمترین: 
117
بیشترین: 
133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
128
زمان: 
4/3 21:10
قیمت روپیه هند امروز 3 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 3 تیر 1397 , 128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":120},{"date":"1397/04/03 11:00","price":119},{"date":"1397/04/03 12:10","price":117},{"date":"1397/04/03 12:20","price":118},{"date":"1397/04/03 13:20","price":120},{"date":"1397/04/03 13:30","price":122},{"date":"1397/04/03 14:00","price":123},{"date":"1397/04/03 14:10","price":122},{"date":"1397/04/03 14:30","price":121},{"date":"1397/04/03 14:40","price":123},{"date":"1397/04/03 15:00","price":124},{"date":"1397/04/03 15:30","price":125},{"date":"1397/04/03 16:00","price":126},{"date":"1397/04/03 16:20","price":127},{"date":"1397/04/03 16:40","price":128},{"date":"1397/04/03 16:50","price":129},{"date":"1397/04/03 17:40","price":131},{"date":"1397/04/03 19:00","price":133},{"date":"1397/04/03 20:00","price":131},{"date":"1397/04/03 21:10","price":128}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399