کمترین: 
6.5
بیشترین: 
7.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.2
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دینار عراق امروز 3 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 تیر 1397 , 7.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":6.7},{"date":"1397/04/03 11:10","price":6.6},{"date":"1397/04/03 12:10","price":6.5},{"date":"1397/04/03 12:20","price":6.6},{"date":"1397/04/03 13:20","price":6.7},{"date":"1397/04/03 13:30","price":6.8},{"date":"1397/04/03 14:00","price":6.9},{"date":"1397/04/03 14:10","price":6.8},{"date":"1397/04/03 15:00","price":6.9},{"date":"1397/04/03 15:30","price":7},{"date":"1397/04/03 16:20","price":7.1},{"date":"1397/04/03 16:50","price":7.2},{"date":"1397/04/03 17:40","price":7.3},{"date":"1397/04/03 19:00","price":7.4},{"date":"1397/04/03 20:00","price":7.3},{"date":"1397/04/03 21:10","price":7.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399