کمترین: 
2220
بیشترین: 
2493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2398
زمان: 
4/3 21:10
قیمت ریال قطر امروز 3 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 3 تیر 1397 , 2398 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":2244},{"date":"1397/04/03 11:00","price":2232},{"date":"1397/04/03 11:20","price":2220},{"date":"1397/04/03 13:30","price":2275},{"date":"1397/04/03 16:00","price":2360},{"date":"1397/04/03 16:20","price":2375},{"date":"1397/04/03 16:30","price":2381},{"date":"1397/04/03 16:40","price":2394},{"date":"1397/04/03 16:50","price":2406},{"date":"1397/04/03 17:10","price":2414},{"date":"1397/04/03 17:20","price":2418},{"date":"1397/04/03 17:30","price":2417},{"date":"1397/04/03 17:40","price":2464},{"date":"1397/04/03 17:50","price":2456},{"date":"1397/04/03 18:00","price":2450},{"date":"1397/04/03 18:10","price":2452},{"date":"1397/04/03 18:30","price":2458},{"date":"1397/04/03 19:00","price":2485},{"date":"1397/04/03 19:20","price":2493},{"date":"1397/04/03 20:00","price":2461},{"date":"1397/04/03 20:10","price":2455},{"date":"1397/04/03 21:10","price":2398}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399