کمترین: 
2131
بیشترین: 
2424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2332
زمان: 
4/3 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 3 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 تیر 1397 , 2332 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":2182},{"date":"1397/04/03 11:00","price":2170},{"date":"1397/04/03 11:10","price":2158},{"date":"1397/04/03 12:10","price":2131},{"date":"1397/04/03 12:20","price":2139},{"date":"1397/04/03 13:20","price":2188},{"date":"1397/04/03 13:30","price":2212},{"date":"1397/04/03 13:40","price":2207},{"date":"1397/04/03 16:00","price":2295},{"date":"1397/04/03 16:20","price":2309},{"date":"1397/04/03 16:30","price":2315},{"date":"1397/04/03 16:40","price":2327},{"date":"1397/04/03 16:50","price":2339},{"date":"1397/04/03 17:10","price":2347},{"date":"1397/04/03 17:20","price":2352},{"date":"1397/04/03 17:30","price":2350},{"date":"1397/04/03 17:40","price":2396},{"date":"1397/04/03 17:50","price":2388},{"date":"1397/04/03 18:00","price":2382},{"date":"1397/04/03 18:10","price":2384},{"date":"1397/04/03 18:30","price":2390},{"date":"1397/04/03 19:00","price":2416},{"date":"1397/04/03 19:20","price":2424},{"date":"1397/04/03 20:00","price":2387},{"date":"1397/04/03 21:10","price":2332}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399