کمترین: 
902
بیشترین: 
1026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
987
زمان: 
4/3 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 3 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 تیر 1397 , 987 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":923},{"date":"1397/04/03 11:00","price":918},{"date":"1397/04/03 11:10","price":913},{"date":"1397/04/03 12:10","price":902},{"date":"1397/04/03 12:20","price":905},{"date":"1397/04/03 13:20","price":926},{"date":"1397/04/03 13:30","price":936},{"date":"1397/04/03 13:40","price":934},{"date":"1397/04/03 16:00","price":971},{"date":"1397/04/03 16:20","price":977},{"date":"1397/04/03 16:30","price":980},{"date":"1397/04/03 16:40","price":985},{"date":"1397/04/03 16:50","price":990},{"date":"1397/04/03 17:10","price":993},{"date":"1397/04/03 17:20","price":995},{"date":"1397/04/03 17:30","price":994},{"date":"1397/04/03 17:40","price":1014},{"date":"1397/04/03 17:50","price":1010},{"date":"1397/04/03 18:00","price":1008},{"date":"1397/04/03 18:10","price":1009},{"date":"1397/04/03 18:30","price":1011},{"date":"1397/04/03 19:00","price":1022},{"date":"1397/04/03 19:20","price":1026},{"date":"1397/04/03 20:00","price":1010},{"date":"1397/04/03 21:10","price":987}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399