کمترین: 
5517
بیشترین: 
6274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6035
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 3 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 3 تیر 1397 , 6035 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":5648},{"date":"1397/04/03 11:00","price":5617},{"date":"1397/04/03 11:20","price":5586},{"date":"1397/04/03 12:10","price":5517},{"date":"1397/04/03 12:20","price":5537},{"date":"1397/04/03 13:20","price":5664},{"date":"1397/04/03 13:30","price":5726},{"date":"1397/04/03 13:40","price":5722},{"date":"1397/04/03 14:00","price":5802},{"date":"1397/04/03 14:10","price":5761},{"date":"1397/04/03 14:20","price":5757},{"date":"1397/04/03 14:30","price":5684},{"date":"1397/04/03 14:40","price":5767},{"date":"1397/04/03 15:00","price":5843},{"date":"1397/04/03 15:10","price":5829},{"date":"1397/04/03 15:20","price":5849},{"date":"1397/04/03 15:30","price":5860},{"date":"1397/04/03 16:00","price":5939},{"date":"1397/04/03 16:20","price":5977},{"date":"1397/04/03 16:30","price":5993},{"date":"1397/04/03 16:40","price":6024},{"date":"1397/04/03 16:50","price":6055},{"date":"1397/04/03 17:10","price":6076},{"date":"1397/04/03 17:20","price":6087},{"date":"1397/04/03 17:30","price":6082},{"date":"1397/04/03 17:40","price":6201},{"date":"1397/04/03 17:50","price":6180},{"date":"1397/04/03 18:00","price":6166},{"date":"1397/04/03 18:10","price":6180},{"date":"1397/04/03 18:20","price":6170},{"date":"1397/04/03 18:30","price":6187},{"date":"1397/04/03 19:00","price":6253},{"date":"1397/04/03 19:20","price":6274},{"date":"1397/04/03 20:00","price":6178},{"date":"1397/04/03 21:10","price":6035}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399