کمترین: 
5946
بیشترین: 
6762
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6504
زمان: 
4/3 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 3 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 3 تیر 1397 , 6504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":6087},{"date":"1397/04/03 11:00","price":6054},{"date":"1397/04/03 11:20","price":6020},{"date":"1397/04/03 12:10","price":5946},{"date":"1397/04/03 12:20","price":5968},{"date":"1397/04/03 13:20","price":6105},{"date":"1397/04/03 13:30","price":6171},{"date":"1397/04/03 13:40","price":6164},{"date":"1397/04/03 14:00","price":6250},{"date":"1397/04/03 14:10","price":6206},{"date":"1397/04/03 14:20","price":6201},{"date":"1397/04/03 14:30","price":6123},{"date":"1397/04/03 14:40","price":6212},{"date":"1397/04/03 15:00","price":6294},{"date":"1397/04/03 15:10","price":6279},{"date":"1397/04/03 15:20","price":6301},{"date":"1397/04/03 15:30","price":6312},{"date":"1397/04/03 16:00","price":6401},{"date":"1397/04/03 16:20","price":6442},{"date":"1397/04/03 16:30","price":6458},{"date":"1397/04/03 16:40","price":6493},{"date":"1397/04/03 16:50","price":6526},{"date":"1397/04/03 17:10","price":6564},{"date":"1397/04/03 17:20","price":6560},{"date":"1397/04/03 17:30","price":6555},{"date":"1397/04/03 17:40","price":6668},{"date":"1397/04/03 17:50","price":6661},{"date":"1397/04/03 18:00","price":6645},{"date":"1397/04/03 18:10","price":6661},{"date":"1397/04/03 18:20","price":6650},{"date":"1397/04/03 18:30","price":6668},{"date":"1397/04/03 19:00","price":6739},{"date":"1397/04/03 19:20","price":6762},{"date":"1397/04/03 20:00","price":6658},{"date":"1397/04/03 21:10","price":6504}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399