کمترین: 
1710
بیشترین: 
1945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1871
زمان: 
4/3 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 3 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 تیر 1397 , 1871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 10:30","price":1750},{"date":"1397/04/03 11:00","price":1741},{"date":"1397/04/03 11:10","price":1731},{"date":"1397/04/03 12:10","price":1710},{"date":"1397/04/03 12:20","price":1716},{"date":"1397/04/03 13:20","price":1756},{"date":"1397/04/03 13:30","price":1775},{"date":"1397/04/03 13:40","price":1771},{"date":"1397/04/03 16:00","price":1841},{"date":"1397/04/03 16:20","price":1853},{"date":"1397/04/03 16:30","price":1857},{"date":"1397/04/03 16:40","price":1867},{"date":"1397/04/03 16:50","price":1877},{"date":"1397/04/03 17:10","price":1883},{"date":"1397/04/03 17:20","price":1886},{"date":"1397/04/03 17:30","price":1885},{"date":"1397/04/03 17:40","price":1922},{"date":"1397/04/03 17:50","price":1916},{"date":"1397/04/03 18:00","price":1911},{"date":"1397/04/03 18:10","price":1912},{"date":"1397/04/03 18:30","price":1917},{"date":"1397/04/03 19:00","price":1938},{"date":"1397/04/03 19:20","price":1945},{"date":"1397/04/03 20:00","price":1915},{"date":"1397/04/03 21:10","price":1871}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399