کمترین: 
442.86
بیشترین: 
487.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
467
زمان: 
4/3 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 تیر 1397 , 467 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 00:30","price":482.32},{"date":"1397/04/03 01:00","price":484.44},{"date":"1397/04/03 03:30","price":487.37},{"date":"1397/04/03 06:30","price":482.91},{"date":"1397/04/03 07:00","price":479.15},{"date":"1397/04/03 10:00","price":461.24},{"date":"1397/04/03 13:00","price":455},{"date":"1397/04/03 16:00","price":454.51},{"date":"1397/04/03 19:00","price":450.46},{"date":"1397/04/03 19:30","price":449.99},{"date":"1397/04/03 22:00","price":442.86},{"date":"1397/04/03 22:30","price":467}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399