کمترین: 
5824.3
بیشترین: 
6241.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6168.9
زمان: 
4/3 23:00
قیمت بیت کوین امروز 3 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 تیر 1397 , 6168.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/03 00:30","price":6140},{"date":"1397/04/03 01:00","price":6117.2},{"date":"1397/04/03 03:30","price":6193},{"date":"1397/04/03 06:30","price":6097},{"date":"1397/04/03 10:00","price":5914.5},{"date":"1397/04/03 13:00","price":5850},{"date":"1397/04/03 13:30","price":5824.3},{"date":"1397/04/03 16:00","price":5883.3},{"date":"1397/04/03 19:00","price":5913},{"date":"1397/04/03 20:00","price":5872.7},{"date":"1397/04/03 22:00","price":6241.4},{"date":"1397/04/03 23:00","price":6168.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399