کمترین: 
15
بیشترین: 
15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/2 19:20
قیمت لیر سوریه امروز 2 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 2 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 19:20","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399