کمترین: 
16
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/2 19:20
قیمت درام ارمنستان امروز 2 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 13:00","price":16},{"date":"1397/04/02 16:40","price":17},{"date":"1397/04/02 19:20","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399