کمترین: 
6.3
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.6
زمان: 
4/2 19:20
قیمت دینار عراق امروز 2 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 تیر 1397 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:50","price":6.3},{"date":"1397/04/02 13:30","price":6.4},{"date":"1397/04/02 19:20","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399