کمترین: 
397500
بیشترین: 
411000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
411000
زمان: 
4/2 19:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 2 تیر 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 2 تیر 1397 , 411000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/02 11:48","price":397500},{"date":"1397/04/02 12:00","price":399000},{"date":"1397/04/02 14:18","price":406000},{"date":"1397/04/02 18:48","price":408500},{"date":"1397/04/02 19:00","price":411000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399